Om Storskovlejren

Grunden:

Lejren ligger i et naturskønt område, i udkanten af Dronninglund Storskov. Grunden er på ca. 6 tdr. land, hvor der er alle muligheder for at slippe fantasien løs, både i skov og på de grønne engarealer. På lejrens område findes der bl.a.  en bålplads, plads til telte/campingvogne. Tillige er der en stor fodboldboldbane.

Som noget nyt er det muligt at leje udendørs legeudstyr, som bl.a. består af 8 Mooncars, Kæmpeskak og hockeyudstyr.

Lejrens bagland:

I 1995 blev Storskovlejren købt af DFS – Danmarks folkekirkelige søndagskoler.
Lejrens daglige drift foretages af lokale kræfter med tilknytning til DFS.

Lejrens historie:

Storskovlejren er etableret i en gammel skole. (Jordbroen skole)

Den hvide bygning er den ældste skole, som blev bygget i 1910 og den fungerede indtil til den røde skole blev færdigbygget i 1943. Den hvide, gamle skole fortsatte som lærerbolig. Og den røde del indeholdt 2 klasselokaler og en gymnastiksal.

Jordbroen skole fungerede til begyndelsen af 60-erne, herefter stod skolen ledig nogle år. Herefter blev den købt med henblik på lejrbrug og den fik navnet Storskovlejren.